Kao što u graditeljstvu postoje različite vrste cigle za gradnju, tako postoje i različite vrste kamena, ovisno o tome što se gradi, koja je namjena građevine te njezina ostala svojstva poput činjenice radi li se o vanjskim ili unutarnjim prostorima

U tom smislu posebnoj vrsti kamena za gradnju pripada tehnički kamen, odnosno tehnički građevni kamen. Njegova specifičnost je to što je on nemetalna mineralna sirovina do koje se dolazi miniranjem ili eksploatiranjem područja na kojem je pronađen.

Različit mineralni sastav i izvor

Osim što se tehnički kamen prije upotrebe prerađuje na određene mjere, on se također ovisno o potrebnoj čvrstoći i ostalim parametrima eksploatira iz različitih izvora. U tom smislu se prema svom mineraloškom i petrografskom sastavu dijeli na:

  • Silikatni 
  • Karbonatni 

Silikatnom tehničkom kamenu pripada onaj koji se eksploatira iz magmatskih i metamorfnih ležišta koja imaju silikatni sastav. S druge pak strane, karbonatni tehnički kamen se eksploatira iz sedimentnih i metamorfnih ležišta koja imaju karbonatni sastav. Dio ovakvih ležišta postoji i u Hrvatskoj pa tako Hrvatska dijelom pokriva svoje potrebe za tehničkim kamenom.

tehnički kamen za gradnju
Kao što u graditeljstvu postoje različite vrste cigle za gradnju, tako postoje i različite vrste kamena.

Široka namjena u graditeljstvu

Kao što je rečeno, ova vrsta građevinskog kamena posebna je vrsta kamena koja se koristi u specifičnim situacijama gradnje poput:

  • Izgradnje i održavanja cesta
  • Izrada bitumeniziranog materijala na cestama
  • Izrada betona
  • Izrada zastora željezničkih pruga
  • Zidanje 
  • Proizvodnja drugih građevinskih materijala

Kao što je iz primjera namjene tehničkog kamena vidljivo, njegova primjena u graditeljstvu je iznimno velika, a to je prvenstveno zbog njegovih svojstava poput čvrstoće i neporoznosti što ga uvelike izdvaja od drugih materijala.

Različita granulacija tehničkog kamena

Ovisno o tome za što se koristi tehnički kamen, on se prije upotrebe različito obrađuje kako bi se mogao koristiti kao optimalna opcija za tu namjenu. Tako se primjerice za izgradnju i održavanje cesta on drobi, za izradu bitumeniziranog materijala na cestama se usitnjava čime se dobiva tzv. kamena sitnež. 

Stone as one of building materials.

Kod izgradnje betona tehnički kamen se lomi, a za izradu zastora za željezničke pruge se tuče. Lomljeni tehnički kamen koristi se za zidanje te za proizvodnju drugih građevinskih materijala kao što su veziva, termoizolacijski materijali te pijesak i šljunak. Riječ je o vrlo važnom graditeljskom materijalu koji se koristi već dugi niz godina, a zbog svojih odličnih svojstva će se koristiti i dalje. Iako danas postoje i razne druge vrste kamena, on je još uvijek itekako potreban.

Postovi iz iste kategorije: